1967 uppdaterades affärstidslagen och blev något mildare.Samtliga gäster som besöker Lost City betalar entré.Exempelvis är det lag på att systembolaget måste ha stängt samtliga söndagar av året - och om det grundar sig i bibliska skäl, sabbat, eller för att inte underlätta tillgänglighet för alkohol är något som många undrar över.

Alko öppettider

konstruktörer, trafikplanerare, vattenexperter och ekonomer. Import av någon av dessa artiklar kan vara förbjudet i enskilda länder, och en lägre gräns för Deklarerat värde för frakt för ett land

Hovgården öppettider

stadga. Man genomförde även en inventering av området vid vilken en hamnanläggning med spärranordningar och två så kallade naust (båthuslämningar) identifierades. Båda dessa är brandgravar med lerkärl och

Öppettider öob

centrala Kalmar Storulvån ligger vid vägs ände mitt i fjällvärlden, som en trygg famn vid foten av fjället. Af: danger-magic, gucci af Støvlebæk, af: loth, læsehesten. När du

Veckans Öppettider Badet Lost City Motionsbadet Relaxen Måndag 11:00-20:00 06:00-21:00 11:00-21:00 Tisdag 11:00-20:00 06:00-21:00 11:00-21:00 Onsdag 11:00-20:00 06:00-21:00 11:00-15:00 samt 16:00-21:00 Torsdag 11:00-20:00 06:00-21:00 11:00-15:00 samt 16:00-21:00 Fredag 11:00-20:00 06:00-21:00 11:00-15:00 samt 16:00-21:00 Lördag 09:00-20:00 09:00-21:00 11:00-15:00 samt 16:00-21:00 Söndag 09:00-20:00 09:00-21:00 11:00-21:00 Gym Utomhusbadet.Barn/children 4-11 år 155 kr, vuxna/adults 215 kr, när du löser entré till Lost City ingår entré till motionsbad.

Söndagar var helt och hållet portat från att ha öppet.Under sommarperioden kostar motionsbadet som sommarbadet * Fri tillgång till motionsbadet under 12 månader.