Jordfästning är egentligen en beteckning på en magisk handling varigenom den avlidna bands, fästes, vid jorden, så att han eller hon inte skulle gå igen och besvära eller skada efterlevande.År 1686 bestämdes att de som kristligt levat skulle ärligen och på behörigt sätt still graven befordrade vara.

Slips på begravning

de övriga runt bordet. . En menar att den avlidna önskat jordbegravning och den andre menar att den avlidna ville kremeras. De försäkringar som vanligtvis bör följas upp är

Muslimsk begravning

ha en begravningsceremoni med det lokala favoritbandet som spelar musik? Det finns alltså ingenting som hindrar att begravningen förrättas utomhus eller på annan plats. . Naturligtvis kan en borgerlig

Svenskt folklivslexikon (2., omarb.Efteråt täpptes detta hål igen.Isbn X (inb.) Begravning av Jan-Olof Aggedal.fl.

Senast uppdaterad:, synpunkter eller frågor på sidans innehåll?Om sorg, prästen Charlotte Frycklund förklarar vilken funktion sorgen fyller och hur vi kan ta oss igenom den.Samlingar och studier till svenska kyrkans historia, 0347-528X ;.