1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar6 dagar7 dagar.Ett viktigt moment är också att arbetsgivaren måste lämna en inkomstförfrågan till Försäkringskassan för att den anställde ska ha rätt till föräldrapenning.Du har exempelvis inget jobbskatteavdrag när du får föräldrapenning.

Föräldrapenning

mammaledighet bör minst motsvara sjukdagpenning. Mer vab, lägre lön? 4, maxtaket för denna är mer exakt: 27 800 kr/mån x 80 x 97 124 kr/timme om man jobbar 2080

Många föräldrar sparar några dagar tills dess att barnet börjat förskolan, t ex för att kunna förlänga semestrarna framöver.Det är viktigt att de anställda meddelar arbetsgivaren minst 2 månader i förväg innan de önskar ta ut föräldraledighet och föräldrapenning.Föräldrapenning ingår i det samlingsbegrepp som vi kallar föräldraförsäkringen.

Om en förälder dock har ett yrke som kräver mycket tid och vill arbeta mer, så kan denne ge upp en stor del av föräldrapenningen.Har ni gemensam vårdnad om barnet har ni båda rätt till 240 dagar med föräldrapenning.På föräldrapenningen betalar du skatt, vilket du däremot inte gör på det barnbidrag som kommer varje månad.