BWI får även delge din personliga information till företag som vi har ingått partnerskap med eller som är deltagare i vårt BWR-program, för att göra det möjligt för dig att tjäna in och lösa ut belöningar, poäng, eller kredit i samband med ditt BWR-medlemskap och.Läs mer på klubbens webbplats.Vi behöver nu förstärka och bli fler ideella krafter i vår förening!

Vi kommer att sträva efter att försöka uppfylla din önskan så snabbt som är rimligt möjligt.Efter det att vi har mottagit en sådan skriftlig beskrivning kommer en representant från BWI:s kundserviceavdelning kontakta dig för att bestämma en tid och ett sätt för att diskutera din klagan.Om du avaktiverar eller vägrar att ta emot cookies så kan delar av denna Site bli otillgänglig eller sluta att fungera korrekt.

För att kunna följa juridiska eller reglerande krav eller yrkanden i enlighet med lagen, ett domstolsbeslut, en stämning, eller en annan juridisk process.Vi väntar med spänning! .Du kan även fråga oss om vi innehar personlig information som gäller dig.