Vad jag vet har insemination i djurparkerna aldrig förekommit vad gäller myskoxar.Det som lyckats har ju varit kor på parningsresa, inte tjurar.

Anpassningen till ett liv i arktiska miljöer har pågått i miljontals.Vilka överlevnadsstrategier har myskoxen?Deras sommarviste är ju den trädlösa, alpina ängen, där vind, vatten och snö utgör delar av deras tillvaro.

Eftersom myskoxen har få naturliga fiender, behöver den inte fly undan utan förlitar sig på sin styrka och flockkänsla, om den skulle bli angripen.Detta kostar tydligen mycket pengar och ni söker sponsorer.