Om barnet äter ersättning kan man testa förtjockningsmedel i 2-4 veckor.Man kan också rekommendera familjen att testa komjölksproteinfri ersättning under 2-4 veckor.

Vid invagination, som är vanligast hos barn i åldern 3 mån till 2 år, är kräkningar ett relativt sent symtom.Barnet är då allmänpåverkat.Zofran ges vid postoperativt illamående, strålning och cytostatikabehandling.

Låt inte mat stå framme för länge.Orsakar illamående, kräkningar, magont och diarré.Hänsyn tas till hur länge kräkningarna har pågått, hur de yttrar sig, hur ofta de kommer och huruvida man har upplevt det förut eller inte.