13 Detta innebär till exempel att man kan ta en "lagligt" framställd film- eller musikskiva och göra ett fåtal kopior för sig själv, familj och nära vänner, utan att begå upphovsrättsintrång.Upprättade handlingar utan skydd redigera redigera wikitext Författningar, myndighetsbeslut, yttranden av myndigheter och officiella översättningar saknar i regel upphovsrätt det vill säga att var och en kan använda verken fritt enligt 9 upphovsrättslagen.

Rätten att bli erkänd som skapare kan till exempel fortfarande överlåtas och förhandlas bort i USA och Storbritannien, ett förhållande som vållar en het debatt inom vissa amerikanska artistkretsar, där man vill åtnjuta samma skydd som europeiska kollegor haft i över 100.Köpt biljett återbetalas.

Tallinnan museo toimii ruotsalaislehden tietojen mukaan franchise-mallilla, kun taas New Yorkissa omistajana on Fotografiska itse.Den hade tidigare reglerats i Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild, som gällt sedan.