Are sourced directly or indirectly from official company registries.Av vikt för utvecklingen av den moderna restaurangnäringen var även att urbaniseringen tilltog och den mondäna och politiska världens behov av en offentlig scen att uppträda.

Kompany and its subsidiaries are private service providers and do not represent any government or government office.Därav även svenska restaurera, försätta i ursprungligt skick.Om du inte har varit hos oss så är vi värda ett besök.

Svenska Akademiens ordbok : Restauration Elias Wessén: Våra ord, deras uttal och ursprung Gellerfelt, Mats (1997).6 När restaurangerna spred sig utanför Frankrikes gränser förblev det franska ursprunget tydligt.Here you have the chance to take part of guides and other relevant content that will help you in your search for a fantastic food experience in the beautiful capital of Sweden.