SS 2377/SAF 2205/Duplex 17-4 PH/aisi 630/1.4542 är ett av marknadens mest intressanta syrafasta stål på grund av exceptionellt höga mekaniska egenskaper och mycket goda korrosions-egenskaper.EN.4462 (SS 2377-02) Släckglödgat syrafast stål, sträckgräns Rp 0,2 min 450 N/mm, brottgräns 660-860 mm detta stål finns i runda dimensioner med svarvad eller slipad yta.Underhåll, det man bör veta är att, trots sitt namn, kan utomhusmonterade rostfria räcken rosta om man inte underhåller dem.

Kyl frys paket rostfritt

Vallby friluftsmuseum, där det även finns gamla västmanländska gårdar. Denna energiproducerande byggnad blev avgörande för Elektriska Bolagets flytt av Kraft- och belysningsbolaget från Arboga till Västerås. Konstnären Carsten Höller

Genom att tillsätta olika legeringsämnen förutom krom kan man även förbättra hållfasthet, svetsbarhet och andra egenskaper.Med eller utan överliggare, variant av överliggare, infästning och vilken glastyp är exempel på val du kan göra.

Bland typiska användningsändamål för 254 SMO (SS 2378) kan nämnas värmeväxlare och kylrör.e.x havsvatten.EN.4305 (SS 2346-02) Släckglödgat svavellegerat stål så kallat rostfritt automatstål, kännetecknas av god spånbarhet vid skärande bearbetning, god korrosionsbeständighet i inte så aggressiva miljöer, materialet har dålig svetsbarhet.