Kunna inspektera med mikroskop och bedöma om hörselgång och trumhinna är fri från vax.Det kan också hjälpa att tugga tuggummi under start och landning eftersom örontrumpeten då öppnas vid tuggningen.Metodik för avlägsnande av vaxpropp väljes utifrån behandlarens kompetens och färdighet, samt patientens önskemål om riskfri och smärtfri behandling.

I vissa fall leder tryckskillnaden till att trumhinnan spricker.Det gör att vinsten med antibiotikabehandling varierar.Förkylningsviruset gör det svårare för slemhinnorna i näsan och öronen att försvara sig mot bakterier.

Man kan se på trumhinnan om man har öroninflammation då de blir röd och svullen och bakom trumhinnan bildas det även var.Då är infektionen ofta kraftigare.Man bör tänka på att exostoser (benutväxter) kan ha sin yttre begränsning just innanför en obturerande vaxpropp.